FAQ - Často kladené otázky

Co je SEO Optimalizace a proč optimalizovat?

SEO Optimalizace (Search Engine Optimization) je souhrn stovek parametrů, které pokud jsou správně nastaveny a neustále v čase upravovány, dokáže webovou prezentaci dostat na první místa ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích (ve fulltextu). SEO Optimalizace jsou velice vhodné pro firmy a webové prezentace, které mají co nabídnout uživatelům internetu. Za pomocí SEO praktik se můžete těmto potenciálním klientům nabízet a zvýšit tak návštěvnost a prodej nabízených produktů a služeb.

Jak zvýšit návštěvnost webu?

Pro zvýšení návštěvnosti se používá SEO Optimalizací, což jsou techniky, které www stránku upraví vnitřně i vnějšně (on-page a off-page) tak, aby co nejvíce vyhovovala a líbila se vyhledávačům. Tím se dosáhne prvních míst ve vyhledávačích. Kromě SEO Optimalizací se využívá druhá metoda, která se nazývá SEM marketing (Search Engine Marketing). SEM jsou placené reklamní kampaně, např. PPC reklamní kampaně (placení za proklik), které napomáhají zvýšení návštěvnosti a zviditelnění na www stránkách.

Co přinese optimalizace?

Jednoduchý vzoreček:
vyšší návštěvnost => vyšší zájem o nabízené produkty a zboží => vyšší obraty => vyšší zisky.
V mnoha případech se návštěvnost na www stránkách zvýší za pomoci SEO optimalizací mnohonásobně. Důležitým faktorem však není návštěvnost, ale zkonvertování návštěvníků na klienty.

K čemu je SEO Analýza webu?

Pomocí SEO Analýzy uděláme rozbor, rozklad současného stavu určité webové stránky a zjistíme vhodné postupy vedoucí k efektivnosti a produktivnosti www stránky. SEO Analýza napomáhá zjistit nedostatky, kterými webová stránka disponuje. Na základě těchto podrobných výsledků můžeme vhodně SEO zoptimalizovat webovou stránku. SEO analýza je předpokladem pro zlepšení výsledků ve vyhledávačích pro již běžící webové stránky.

Jak vyměnit zpětný odkaz?

Budování zpětných odkazů je velice důležitou SEO částí pro každý web. Obecně platí, čím více relevantních zpětných odkazů mířící na Vaši webovou prezentaci máte, tím lépe. Vyhledávače přisuzují zpětným odkazům na web jistou roli ve vazbě na důvěryhodnost obsažených informací.
Pro výměnu zpětných odkazů můžete použít těchto metod:

  1. Výměnou zpětných odkazů – výměna zpětných odkazů se provádí většinou na základě mailu (majitel webu osloví jiný web s žádostí o výměnu zpětného odkazu)
  2. Registrace do katalogů – registruje svůj odkaz na webovou prezentaci do katalogů. Mezi nejpodstatnější katalogy patří na seznamu.cz, atlasu.cz, centrumu.cz…
  3. Nákup zpětných odkazů – zpětné odkazy si můžete nakoupit od www stránek, které nabízí volné místo na svém webu, kam si můžete umístit zpětný odkaz
  4. Publikace na cizích webech – psaním článku a umísťováním na různých publikačních, diskusních serverech. Nesmíte však zapomenout na vložení odkazu pod článek.
  5. Vytváření menších webů

Kromě těchto pracných, časově náročných a v některých případech i placených metodách můžete využít plně automatizovaného systému SEO-link, který Vám zajistí zdarma a velmi rychle, bez vynaložení jakékoli Vaší další práce tisíce zpětných odkazů, což povede k navýšení návštěvnosti. Registrace do tohoto systému je možná zde.

Jak se dostat na první stranu ve vyhledávačích?

Pomocí SEO technik nebo SEM marketingu docílíte efektivních výsledků ve vyhledávačích. SEO technik je velká spousta, ale i SEM metod je více. Je nutné vhodně nastavit on-page a off-page faktory webové prezentace, zde se jedná o bezplatné služby (tedy pokud se Vám o to nestará některá společnost). SEM metody jsou placené, nejznámější jsou reklamní kampaně, konkrétně Sklik na www.seznam.cz nebo AdWords na www.google.cz.

Jaký má přínos registrace do katalogů?

Registrací do katalogů si zajistíte určitý počet zpětných odkazů a základní provázanost webové stránky do internetu. Například Google (i ostatní vyhledávače) dává každé stránce určité hodnocení, tzv. PageRank, toto hodnocení zohledňuje vedle kvality obsahu i důslednou provázanost webu do katalogů. Katalogů v dnešní době je velká spousta, jenom českých katalogů je cca 200 až 300. Ve vyhledávačích bezpochyby vyhledává většina lidí, ale někteří uživatelé vyhledávají i v katalozích. Katalog však výsledky seřadí podle abecedy či podle klíčového slova, což neklade důraz na relevantnost a důvěryhodnost nabízených stránek jako ve vyhledávačích. Každopádně registrace do katalogů je dosti důležitým krokem, zejména pak u nově vzniklých webových stránek. Crawler (slídil) určitého vyhledávače si tímto dřív nově vzniklou webovou stránku může najít a zaindexovat do své databáze webových stránek a následně ukazovat ve výsledku vyhledávání (fulltextu).

Jak vytvořit úspěšný internetový obchod?

Úspěšný internetový obchod je takový, který je na internetu vidět pro co nejvíce potenciálních klientů a obsahuje takové moduly, které dokáží z návštěvníka udělat kupujícího. Modulů pro e-shop je velká množství. Zeptám-li se, kde se cítíte lépe? Ve stísněném kamenném obchodě, kde jsou opraskané zdi, a obsluha se na Vás mračí a byla by nejraději, abyste je neotravovali, nebo se budete cítit lépe ve vhodně rozmístěném obchodě s příjemně a atraktivně zvoleným interiérem a obsluhou, která Vám ráda a vhodně poradí? Úspěšný internetový obchod by měl odpovídat druhé variantě, tedy je nutné, aby byl přehledný a uživatel nebyl informačně zmaten. Atraktivním vzhledem docílíme toho, že se návštěvník bude cítit dobře a nakonec na základě podporujících modulů a vhodně napsaného textu podpoříme prodej (tzn., že vhodně napsaný text, by měl umět odpovědět na případné otázky potenciálního klienta a přesvědčit ho o koupi daného produktu.).

Jaký má význam vzhled webu?

Kvalitní či atraktivní webdesign je bezpochyby velice důležitý. Vzhled musí být zejména přitažlivý a adekvátní ke konkrétnímu tématu, kterému se www stránka věnuje. Vhodný grafický design dobře působí na uživatele webu, který se rád na danou webovou stránku bude vracet.

Kolik stojí webové řešení na míru?

Jelikož jednáme o webových řešeních na míru, plyne, že cena není pevně stanovena. Za nějakým účelem se vytvoří stránka do 10 odkazů a v jiném případě zas stránka mnohem složitější a strukturovanější, kde je odkazů mnohem více. Může se jednat o jednoduchou stránku, ale také o dynamickou www stránku s vlastním databázovým systém a s nestandardním grafickým designem. Proto nelze hned zkraje přesně určit cenu. Tu Vám sdělíme na základě bližších informací a požadavcích, podle kterých určíme přesnou cenovou kalkulaci Vašich přání.

Jak dlouho trvá, než se to projeví?

Přesná doba se nedá přesně říci. Pokud bude chtít vlastní www stránky optimalizovat na Seznam.cz, může se to projevovat od 1. měsíce. U Google.cz to trvá podstatně déle. Lepší umístění a vyšší návštěvnost se u google.cz projevuje od 3. Měsíce. Všeobecně se www stránka zefektivňuje neustále od 1. měsíce zahájení činností (SEO optimalizací), tedy rostě návštěvnost na Vašich stránkách, lepší umístění ve vyhledávačích atd.

Je pro nás vhodná PPC reklamní kampaň?

PPC reklamní kampaň je vhodná pro každou webovou stránku, která nabízí určité produkty nebo služby. PPC reklamní kampaň má především tyto výhody: platíte tehdy, až na Váš textový reklamní odkaz uživatel internetu klikne, efektivně a cíleně získáte nové klienty, okamžitá účinnost…

Pro získání více informací o našich službách nás kontaktujte prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo e-mailem.

E-mail: info@espiral.cz