Copywriting - tvorba textů

Jaké má Copywriting využití?  |  Jak se tvorba textů provádí?  |  Kolik stojí Copywriting?

Co je Copywriting?

Copywriting ve smyslu SEO Optimalizace je tvorba a úprava textů pro použití na webových stránkách. Výsledkem je, že webová stránka je snadno vyhledatelná jak vyhledávačem, tak i uživatelem. Vedle toho také umí dobře prodávat, protože to je vlastně účelem každého komerčního webu. Dobře optimalizovaný text pak dokáže reflektovat, jak přemýšlí uživatel hledající určité informace a poskytnout mu přesně to, co hledá.

Jaké má Copywriting využití?

V komerčním prostředí pak copywriting pomáhá přilákat nové klienty, protože touto metodou upravený text poskytuje uživateli dostatek kvalitních informací, které právě hledá. Je nutné si uvědomit, že kvalitní Copywriting něco stojí. Více ale stojí se tomuto tématu nevěnovat. Vždy se totiž vyplatí zapracovat na kvalitě informací, protože žijeme v informačním věku a hodnota informací stále roste.

Jak se tvorba textů provádí?

Copywriting - samotná tvorba a úpravy textového obsahu webových stránek se provádí úpravou stávajího obsahu nebo návrhem zcela nového obsahu. Většinou je třeba radikálnější zásah do struktury informací. Struktura informací je jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující úspěšnost webové stránky. Informace se často na webu nacházejí ve velké míře, chyba je však v jejich struktuře a chybějící provázanosti.

Při realizaci optimalizace textu poskytne klient stávající text webu a ten upravíme tak, aby byl vyhledatelný a marketingově optimalizovaný. Při tvorbě a úpravách webového obsahu - copywritingu postupujeme vždy tak, aby každá stránka webu obsahovala vždy omezený okruh informací a nepřehltila uživatele. Ostatní informace zde musí být také, ovšem formou odkazů na další webové stránky. Tam jsou pak k nalezení související informace. Kromě vnitřní provázanosti je samozřejmě nutné myslet i na provázanost vně webových stránek. To je předmětem registrace do katalogů a následně budování zpětných odkazů. Tyto techniky týkající se SEO Optimalizace a SEM Marketingu jsou navzájem provázané a zvyšují celkovou účinnost Optimalizace webu.

Kolik stojí Copywriting?

Cena Copywritingu se pohybuje v závisloti na kvalitě, odbornosti a specifickém zaměření textového obsahu. Vzhledem ke komerčnímu efektu, který může kvalitně vytvořený text vyvolat, je cena za jeho přípravu zanedbatelná.

Pro získání více informací o našich službách nás kontaktujte prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo e-mailem.

E-mail: info@espiral.cz