Corporate Identity

Jak se definuje Corporate Identity?  |  Co Vám přinese Corporate Identity?

Co to je Corporate Identity?

Corporate Identity je soubor grafických a formálních pravidel, které dohromady spoluvytvářejí půsbení firmy a její značky jako jedinečného zosobnění. Definici lze najít na en.wikipedia.org/wiki/Corporate_identity. Zahrnuje vizuální užívání logotypu ve všech médiích (tištěné dokumenty, web, reklamní materiály, reklamní předměty atd.). Corporate Identity dělá firmu jedinečnou, vytváří její image.

Základními prvky Corporate Identity jsou:

 • Corporate design - použití logotypu, šablony apod.
 • Firemní komunikace - řízení informací, public relations, reklama atp.
 • Firemní kultura - vnitřní hodnoty, normy, směrnice, řády, firemní styl, priority, chování

V kontextu dnešních potřeb a ve vazbě na webdesign je Corporate Identity chápán především jako definice užívání logotypu.

Jak se definuje Corporate Identity?

Corporate Identity se definuje formou manuálu. Obsahem je především::

 • Obchodní značka (použití loga, konstrukce, možná provedení)
 • Typografie (použití písem, typy, stylizace textu)
 • Barvy (základní a doplňkové barvy)
 • Fotografie (použití fotografií, styl a barevnost)
 • Obchodní tiskoviny (hlavičkový papír, dopis, fax, obálka, vizitka)
 • Ostatní tiskoviny (razítka, potisk CD-ROM)
 • Elektronické dokumenty (web, e-mail, šablony MS Word)
 • Publikace a reklama (základní prezentační materiály)
 • Reklamní předměty (potisk reklamních předmětů)

Obsah a struktura Manuálu Corporate Identity se může lišit podle požadavků a potřeb klienta.

Co Vám přinese Corporate Identity?

Definice Corporate Identity přináší především následující:

 • Jednotný image používaný ve všech médiích
 • Vyjádření a zdůraznění firemních hodnot a stylu
 • Prostředek působení na trhu (důvěryhodnost, sympatičnost apod.)
 • Vizuální vyjádření, kým firma je - firemní sebepojetí
 • Nástroj k dosahování strategických cílů
 • V základním rozsahu nepostradatelná při návrhu E-commerce strategie a Webdesignu

Pro získání více informací o našich službách nás kontaktujte prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo e-mailem.

E-mail: info@espiral.cz