E-commerce strategie

Co je účelem E-commerce strategie?  |  K čemu slouží formulace E-commerce strategie ?  |  Jaké jsou nástroje E-commerce strategie?

Co je E-commerce strategie?

E-commerce je celkově komerční využití internetu. Nejsou to jenom portály, internetové obchody nebo elektronická tržiště, jak je to často chápáno, ale jsou to veškeré aplikace a prezentace realizované formou webových stránek - internetu. Předmětem E-commerce strategie je stanovení strategických cílů a nástrojů k jejich dosažení. Strategické cíle musí být vždy specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a termínované.

Co je účelem E-commerce strategie?

Cílem E-commerce strategie je stanovit takové strategické cíle, aby byly v souladu s nadřazenými strategickými cíly firmy. Stejně důležité je i stanovit vhodné nástroje, kterými budeme co možná nejefektivněji tyto cíle naplňovat. Návrh E-commerce strategie obsahuje zvolené nástroje, které přibližují k definovaným cílům. Rozdíl je v tom, jak těchto cílů dosáhneme, záleží tedy na vhodném zkombinování jednotlivých aktivit - služeb, které je možné v rámci internetového marketingu nebo celkově e-commerce využít.

K čemu slouží formulace E-commerce strategie ?

Formulace E-commerce strategie je v dnešní době nezbytností, aby byl zajištěn odpovídající efekt z působení firmy na internetu:

 • Soulad Corporate Identity a vzhledu webových stránek
 • Soulad firemních strategických cílů s nástroji internetového marketingu
 • Identifikace komerčních příležitostí na internetu, které firma může uchopit
 • Zpětná vazba - feedback od vlastních klientů (reklamace, připomínky, návrhy a požadavky na změny)
 • Monitorování a analýza trhu (statistiky a jejich analýza)
 • Efektivní využití internetu a maximalizace komerčního efektu

Jaké jsou nástroje E-commerce strategie?

Nástroje pro uplatnění E-commerce strategie a dosažený stanovených strategických cílů mohou být následující:

 • Management formy (Coporate Identity - Definice nebo soulad s existující firemní identitou formující vizuální image společnosti)
 • Webová prezentace (Webová stránka, internetový obchod, elektronické tržiště B2B a B2C, microsity a produktové weby atd.)
 • Reklama ( PPC (Pay per Click), placená registrace v katalozích a vyhledávačích, bannery atd.)
 • Podpora prodeje na internetu (Věrnostní programy, affiliate programy, slevy atd.)
 • Management obsahu (Copywriting, SEO Optimalizace, Aktuality, příspěvky, články, weblogy atd.)
 • Management provázanosti (Budování zpětných odkazů, registrace do katalogů, reference, partnerské weby, sponzorské odkazy atd.)
 • Podpůrné nástroje (analýza statistik, e-mail, služby SMS, MMS atd.)

Vhodná kombinace těchto a dalších nástrojů, které máme na internetu k dispozici, je klíčovým krokem pro efektivní uplatňování navrhované a akceptované E-commerce strategie.

Čím se odlišujeme?

Naší odlišností a výhodou je vlastní vize. Našim cílem je být webovým architektem, který poskytne klientovi ucelené webové řešení na míru. Chceme maximálně porozumět skutečným potřebám klienta a poskytnout mu takové řešení, které nejefektivněji přispěje k dosažení jeho cílů.

Pro získání více informací o našich službách nás kontaktujte prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo e-mailem.

E-mail: info@espiral.cz