SEM Marketing

Kde nejefektivněji uplatním internetový marketing?  |  U kterých www stránek je vhodné využití SEM?  |  Je to pro nás vhodné?  |  Kolik to stojí?

Co je SEM Marketing pro vyhledávače

Search Engine Marketing (SEM) neboli marketing ve vyhledávačích jsou metody, které Vašim webovým stránkám umožní umístit se ve vybraných vyhledávačích na co nejlepších pozicích. Smyslem je, aby uživateli internetu, který zadá klíčové slovo či jejich frázi, byla zobrazena (umístěna na vhodných pozicích ve výsledku vyhledávání) určitá webová prezentace nabízející požadovaný obsah a informace.

SEM se dělí na dvě metody. První metodou je placená forma, kde se využívá PPC (Pay Per Click) kampaní, což je textová kampaň umístěná na placených odkazech přímo ve vyhledávačích. Mimo textové placené formy se může využít i obrázkové formy. Více se dozvíte v článku o PPC reklamě.
Zatím co druhá metoda využívá technik, které www stránku upraví vnitřně i vnějšně tak, aby se co nejvíce líbila vyhledávačům, což jsou SEO techniky nebo také SEO optimalizace.

Kde nejefektivněji uplatním internetový marketing?

Ve vyhledávačích. V současné době u nás dominují převážně 2 vyhledávače, je to Seznam a Google. Ostatní již nemají tak velký podíl na českém internetu.

Procentní podíl jednotlivých vyhledávačů na českém internetu:

  • Seznam cca 60 %
  • Google cca 30 %
  • Centrum + Atlas cca 4 %
  • Jyxo cca 0,5 %

Z tabulky jasně vyplývá, že největší počet uživatelů Vás bude hledat na Seznamu a Googlu, proto je nejúčinnější internetový marketing právě na www.seznam.cz a www.google.cz. Ostatní vyhledávače nemají dostatečný počet uživatelů nebo do značné míry přebírají výsledky vyhledávánítěchto dominantních vyhledávačů. SEO Optimalizace je jedním z hlavních nástrojů, jak přizpůsobit webovou stránku a její obsah způsobu vyhledávání uživatelů a indexaci vyhledávačů.

U kterých www stránek je vhodné využití SEM?

Jednoduše se dá říci, že SEM metod (metod internetového marketingu) se dá využít na jakoukoli stránku, která má co nabídnout uživateli. Marketingové nástroje se ale používají především tam, kde je potřeba něco prodat. Proto se SEM používá zejména ke komerčním účelům. Hlediskem je jistě návratnost takových investic.

Například jsou to atraktivní či nové informace k produktům či službám. Na internetu je ale také mnoho informací, některé nejsou vhodné ke zvěřejňování. Protože nebyly vytvořeny za tím to účelem, jedná se například o vnitropodnikové informace, uchování a výměna dat nebo uživatelská data.

Je to pro nás vhodné?

Zviditelnění webových prezentací je klíčové pro podniky či podnikatele, kteří nabízí určité produkty a služby. Jsou tedy motivováni k jejich prezentaci a propagaci. Internetový marketing je čím dál důležitější ve vazbě na vzrůstající důležitost internetu jako nástroje vyhledávání informací. Forma internetového marketingu má jednu velice důležitou vlastnost. Nejedná o reklamu, jak ji známe z jiných médií. Potenciálním klientům není komerční informace vnucována. Pokud má ale uživatel o informace zájem, je mu nabídnut zdroj těchto informací.

SEM marketing využívá veškerých služeb, které naleznete v naší nabídce na stránce Služby a řešení. Veškeré tyto služby přispívají k lepší prezentaci a propagaci jakýchkoli komerčních i nekomerčních informací.

Kolik to stojí?

V tomto ohledu je zde zásadní rozdíl od jiných druhů reklamy. Cena není vytvořena na základě počtu shlédnutí reklamy. Tak je tomu u tištěné, televizní nebo rozhlasové reklamy. Většina nástrojů SEM Internetového marketingu spočívá ve zkvalitňování informací, porozumění tomu, co zákazník skutečně hledá a potřebuje. Cena pak závisí na zvolené míře - čase, který SEM Marketingový specialista bude věnovat právě těmto činnostem - kvalita textu, zpětné odkazy, vhodná struktura, snadná vyhledatelnost informací, SEO Optimalizace atd.

Pro získání více informací o našich službách nás kontaktujte prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo e-mailem.

E-mail: info@espiral.cz