SEO analýza webu

K čemu je vhodná SEO analýza webu?  |  Co se analyzuje?  |  K čemu pomůže SEO analýza?

Co je SEO analýza webu?

Potřebujete zjistit zda Vaše webová stránka odpovídá dnešním standardům? Zda by mohla být více zviditelněna na internetu a tím Vám zajišťovala větší množství klientů a také vyšší příjmy? Na základě provedené SEO analýzy určité webové stránky zjistíme veškeré klady a také hlavně nedostatky, které webová prezentace má. Zjišťujeme kvalitu zpracování SEO Optimalizace, pokud už byla dříve prováděna.

K čemu je vhodná SEO analýza webu?

Analýza je velice důležitým krokem k tomu, abychom opravili či doplnili zjištěné nedostatky na základě provedené SEO analýzy, tak aby www stránka měla vhodné SEO prvky a mohla tak být co nejvíce produktivní. Poté následně určíme nejvhodnější a nejefektivnější strategii pro rozvoj Vaší www stránky. Proto není vhodné u provozovaných www stránek, které nemají efektivní internetový marketing vynechávat SEO analýzu webu. Mohlo by tak dojít ke zvolení nevhodné strategie, což znamená zbytečně vynaložené náklady.

Co se analyzuje?

 • Analýza vhodně zvolených klíčových slov
 • Struktura stránky (vhodně zvolené prvky pro uživatelsky snadnou orientaci)
 • Analýza zdrojového kódu
 • Dostupnost nabízených informací na webu
 • Konkurenční schopnost www stránky
 • Detekce pozic ve vyhledávačích (stránka musí být vidět na relevantních pozicích ve vyhledávačích)
 • Off-page faktory (počet zpětných odkazů, registrace do katalogů,…)
 • On-page faktory (Ranky – PageRank, Srank, Jyxo Rank, klíčová slova)
 • Důvěryhodnost informací (správnost a atraktivita textu webové stránky - textový obsah)
 • Vizuální vzhled - přehlednost, snadná ovladatelnost, styl
 • Vhodnost zvolených meta tagů (title, description, keyword)

K čemu pomůže SEO analýza?

Výsledkem SEO analýzy webu jsou zjištění a doporučení ke změnám webu. Změny se mohou týkat zpracování zdrojového kódu, kvality textu, vzhledu, grafické úpravy, struktury, klíčových slov apod. V rámci SEO analýzy ale nelze navrhovat konkrétní prvky, protože by se rozsahem jednalo o návrh kompletní stránky. Proto výsledek Analýzy webu slouží jako podklad pro Návrh realizace webu, který už obsahuje zapracované doporučené změny.

Pro získání více informací o našich službách nás kontaktujte prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo e-mailem.

E-mail: info@espiral.cz