Rady k SEO optimalizaci

Klíčová slova - keywords  |  Kvalitní text - copywriting  |  Struktura webu  |  Zdrojový kód  |  Aktuální obsah

Uživatelé webu

V první řadě musíte zjistit, kdo jsou klíčoví uživatelé, případně potenciální klienti hledající informace na webu. Je to zásadní informace pro to, abychom přesněji identifikovali jejich způsob hledání, potřeby, zvyklosti, náročnost apod. Skladbě cílové skupiny uživatelů se pak podřizuje rozsah, struktura, ovládací prvky, klíčová slova i samotný obsah webu.

Podřiďte vše potřebám svých uživatelů!

Klíčová slova - keywords

Důležitou informací je, jaká zadávají klíčoví uživatelé klíčová slova, aby vyhledali produkty nebo služby, které nabízíte. Potom je nutné určit, která slova jsou nejčastěji zadávána. To jsou obecná klíčová slova a výsledky jejich vyhledání často obsahují velmi různorodé odkazy . Výsledky jsou z mnoha oborů a nutí uživatele k upřesnění zadaného klíčového slova nebo fráze. Napříkladslovo "doferenciál" je příliš obecné klíčové slovo a jeho zadání bude mít za výsledek spoustu různorodých odkazů. Je tedy vhodné najít přesnější kombinaci slov definující oblast působnosti nebo produkty a služby firmy. Obecně platí, že čím obecnější klíčové slovo je, tím je složitější a časové náročnější dostat se na první místa.

Používejte vhodná klíčová slova!

Kvalitní text - copywriting

Copywriting - kvalitní text je důležitou součástí webu a lze předpokládat, že v budoucnu jeho role výrazně posílí. Pro hledání bude stále více zásadní přesná specifikace svého požadavku - volba přesnosti významu zadaných klíčových slov je zásadní. Text na web se píše jinak než v ostatních médiích.

Pište jednoduše a výstižně a text strukturujte!

Struktura webu

Vizuální členění webu a grafické ztvárnění ovládacích prvků - webdesign hraje důležitou roli při navigaci webovým obsahem. Pokud je uživatel dezorientován nebo nějak znejistěn, okamžitě ztrácí trpělivost a zvyšuje se pravděpodobnost jeho odchodu z webu. Proto musí být struktura a ovládací prvky dostatečně intuitivní a vizuálně příjemné. Web je pak považován už od prvního pohledu jako důvěryhodný a uživatelé si pak jednodušeji přivyknou k jejich používání.

Umožněte snadnou orintaci v obsahu webu!

Zdrojový kód

Je také důležité nemít zbytečné chyby ve zdrojovém kódu. Zdrojový kód i kaskádové styly musí být validní podle předepsaných standardů. Dalším předpokladem úspěchu je dát do pořádku strukturu zdrojového kódu. Nadpisy v textu musí mít hierarchii (h1, h2, h3 atd.). Zdrojový kód pak musí korespondovat se zvolenými klíčovými slovy, především svojí hustotou, váhou, umístěním, provedením (tučným písmem) atd.. Dalším důležitým prvkem je klíčové slovo použít v url adresy webu.

Zdrojový kód validujte a zjednoduště!¨

Aktuální obsah

Vysokou důležitost má také aktuálnost obsahu, který na webové stránce prezentujete. Pokud se nepracuje s textem a jeho kvalita a vypovídací schopnost se nezvyšuje, způsobí to ztrátu hodnocení stránky a pozice ve vyhledávačích bude klesat. V podstatě jde o to, že vyhledávače nepřímo nutí webové stránky k neustálému zlepšování a zkvalitňování obsahu. Cílem je vždy to, aby jakýkoli uživatel co nejrychleji a nejjednodušeji našel informaci, kterou hledá. Vyhledávače tak vlastně naplňují smysl internetu.

Aktualizujte a zlepšujte kvalitu obsahu!

Další rady a zásady při tvorbě SEO optimalizovaného webu budeme postupně doplňovat.

Pro získání více informací o našich službách nás kontaktujte prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo e-mailem.

E-mail: info@espiral.cz