Služby a řešení podrobněji

SEO Optimalizace  |  SEM Marketing  |  Copywriting  |  PPC Reklamní kampaně  |  Registrace do katalogů  |  Návrh e-commerce strategie  |  Analýza www stránek  |  Webdesign  |  Corporate Identity

SEO – Optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization)

SEO optimalizace - optimalizace pro vyhledávače umožňuje prosazení Vaší webové prezentace na internetu ve vyhledávačích tak, aby byla na co nejlepších pozicích pro potenciální klienty, kteří na základě zadaného klíčového slova či klíčových slov vyhledávají požadované informace, produkty či služby. Pomocí SEO optimalizací se Vaše www stránka dostane na nejvíce navštěvovaná místa na internetu.

Proč je SEO optimalizace nejvíce úspěšná v internetovém marketingu?

Protože nejvíce uživatelů internetu v současnosti hledá různé informace, produkty či služby tím způsobem, že do vyhledávače (Seznam, Google, Centrum, Atlas, …) napíší slovo nebo spojení slov, které nechají vyhledávačem vyhledat. Výsledek vyhledávání neboli fulltext je pak důležité pro společnosti nebo osoby, které mají co nabídnout (ukázat), čehož se dá dosáhnout právě přes SEO optimalizace. Používání vyhledávačů neustále roste, proto máte příležitost, abychom z Vaší web prezentace udělali nástroj, díky kterému Vám zajistíme nové klienty, kteří mají zájem o Vaše služby či produkty.

K čemu jsou vhodné SEO optimalizace?

SEO optimalizace zviditelní neboli zlepší pozici ve výsledcích vyhledávání www prezentace, což je zajímavé pro www stránky, které mají co nabídnout (např. firmy své produkty a služby), internetovému obchodu SEO optimalizace zvýší obrat a zisk. Použitím SEO optimalizací se www prezentace umístí na prvních stranách vyhledávačů, kde jsou viděny na co nejlepších místech a jsou tak snadněji k nalezení pro uživatele internetu, kteří právě zadali slovo nebo fráze slov, aby našli požadované informace.

SEO optimalizace pro vyhledávače dále podporují služby: SEO textové optimalizace - copywriting, správa SEO a s tím je spojena SEO analýza, PPC reklama, výběr vhodných klíčových slov, budování zpětných odkazů, registrace do katalogů, bannerová reklama a další. Více informací naleznete na stránce SEO Optimalizace

SEM – Internetový marketing (Search Engine Marketing)

SEM je komplexní internetový marketing neboli marketing zaměřený na vyhledávače, který zahrnuje veškeré marketingové nástroje určené k tomu, aby navýšily co nejvíce návštěvnost na Vašich webových stránkách.SEM marketing se provádí převážně placenou formou reklamy v grafické nebo textové podobě. Sem patří všechny metody, kterými se provádí on-line propagace, zviditelnění a navýšení návštěvnosti na Vaší webových stránkách. Poradíme Vám, jaká marketingová strategie je pro Vás nejvhodnější a postaráme se Vám o návštěvnost na Vašich www stránkách tak, abychom tím zajistili uskutečnění nových obchodů. Více informací a zodpovězení nejčastějších dotazů najdete na stránce SEM Marketing

SEO Optimalizace textů - Copywriting

Copywriting je tvorba textů webové stránky, která zohledňuje způsob vyhledávání informací na internetu. Text je vhodně obsahově vytvořen nebo upraven tak, aby vyhledávače zařadili stránku na lepší místo a návštěvníci našli jednodušeji hledané informace.

Copywriting neboli vhodně napsaný marketingový text je považován za nejdůležitější část webové prezentace. Důvodem je, že vhodně zvolená klíčová slova a jejich množství napomáhá vyhledávačům k jejich nalezení a umísťování na nejlepších pozicích a hlavně vhodně napsaný text prodává.

Nejdříve zjistíme textovou efektivitu Vaší současné www stránky. Na základě zjištěných informací doladíme text tak, aby obsahoval vhodná klíčová slova, která jsou nejpoužívanější při vyhledávání. Vhodně prováděný copywriting Vám zefektivní Vaší www stránku, aby jste mohli dosahovat maximálního prodeje.

PPC – Pay Per Click - Reklamní kampaně

PPC je anglická zkratka Pay Per Click, v překladu to znamení platit za proklik, tedy za uživatele, který se dostane na Vaši webovou stránku. Jedná se o efektivní reklamu na internetu sloužící k tomu, aby firmy mohly umístit svůj odkaz na prvních stranách vyhledávačů jako je Seznam – Sklik, Google – AdWords, Centrum – AdFox, apod. Po zadání klíčového slova uživatelem do vyhledávače je pak odkaz zobrazen ve vymezených viditelných pozicích.

Velikou výhodou PPC reklamní kampaně je, že platíte až za to, že potenciální klient „klikne“ na Váš odkaz, tím se otevře Vaše webová prezentace. PPC je velice efektivní a cílenou reklamní kampaní. PPC reklama se vyznačuje: cíleností, variabilitou, efektivností, flexibilitou, nízkou cenou, pružností, účinností, přehledností a kontrolou nad PPC reklamou. O PPC reklamní kampaně se Vám postaráme tak, že je budeme udržovat na viditelných pozicích před konkurencí, vyhodnocovat nejvhodnější klíčová slova, snižovat cenu za daný proklik, atd.

Registrace do katalogů

Registrace do katalogů je určitá a velmi důležitá část internetového marketingu, která Vám zajistí cílenou návštěvnost. Registrace je velmi důležitá pro zviditelnění Vašich produktů a služeb v katalozích. A nejenom tam. Vlastní registrace je počátek budování zpětných odkazů, které zpětně velmi výrazně přispívají k lepšímu provázání webové stránky na internet, jakými jsou u nás www.seznam.cz a www.google.cz.

Zaregistrujeme Vaši www prezentaci až do 250 kvalitních českých i zahraničních katalogů, např. do slovenských a amerických. Nejznámější katalogy u nás: Seznam, Centrum, Atlas a další.

Rozdělení katalogů pro registraci:

  • Základní katalogy
  • Obecné katalogy
  • Oborové katalogy
  • Regionální katalogy
  • Zahraniční katalogy
  • Výběrové katalogy
  • Katalogy pro firmy

Pomocí registrací do uvedených katalogů Vám zajistíme vyšší návštěvnost na Vašich www stránkách, zajistíme lepší konkurenceschopnost a zvýšíme ranky (rank = číselné hodnocení každé www stránky, konkrétně každé URL adresy, která je důležitá pro vyhledávače), tedy posune Vás ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích na lepší pozice. Vaše www stránky budou lépe viděny na internetu pro potenciální klienty. Více informací o tomto tématu naleznete na stránce Registrace do katalogů.

Návrh e-commerce strategie

Návrhem e-commerce strategie Vám doporučíme, jakým způsobem je nutné postupovat, abychom na Vaše webové stránky byli schopni přilákat co největší množství klientů. Dříve, než vytvoříme e-commerce strategii, je nutné analyzovat Vaší www stránku (Analýza klíčových slov a zdrojového kódu) a zjistit potřeby a nedostatky www stránky, abychom je následně odstranili a vytvořili z ní SEO optimalizovanou stránku.

Návrh obsahuje řadu klíčových informací nezbytných pro vybudování konkurenceschopného webu. To zahrnuje koncepci, strukturu, definici cílových skupin uživatelů, uživatelské rozhraní a funkčnost a další podstatné informace.

Analýza www stránek

Potřebujete zjistit zda Vaše webová stránka odpovídá dnešním standardům? Zda by mohla být více zviditelněna na internetu a tím Vám zajišťovala větší množství klientů a také vyšší příjmy?

Analýza webu - SEO analýza je velmi důležitým krokem pro určení současného stavu www stránky, nalezení jejích nedostatků a chyb z hlediska parametrů SEO Optimalizace. Pomocí SEO analýzy dokážeme opravit či eliminovat nedostatky tak, aby www stránky měly co nejlepší SEO prvky a zlepšit tak jejich pozici ve vyhledávačích.

Nejvíce uživatelů internetu vyhledává informace pomocí nejznámějších vyhledávačů (Seznam, Google,..) zadáním klíčových slov. Proto doporučujeme zjistit, jestli máte správně zvolená klíčová slova nebo jejich kombinaci a tím umožnit maximální viditelnost Vašich odkazů ve vyhledávačích.

Webdesign

První dojem hraje důležitou roli při získávání nových informací. Stejně tomu tak je i u webových stránek. Image webové stránky by měl být přitažlivý, příjemný, ale přitom decentní, aby klient měl k webové prezentaci kladný vztah. Vhodný webdesign Vám zajistí to, že noví návštěvníci Vašich www stránek se budou cítit dobře a rádi se budou často vracet.

Je proto nutné vytvořit grafický webdesign www stránky tak, aby vhodně skombinoval funkčnost a vzhled. Navrhneme Vám vhodný webdesign, který bude respektovat oboje hlediska. Při návrhu webdesignu vytvoříme několik konceptů a na základě Vašeho posouzení dále vybereme konečnou variantu grafickém vzhledu, který zaujme návštěvníky Vaší webové prezentace.

Corporate Identity

Corporate identity je vizuální tvář firmy, která umožňuje prezentovat se na veřejnosti jednotným stylem. Tím vzrůstá ve veřejnosti povědomí o existenci a působnosti společnosti. Návrhem Corporate Identity tvoříme firemní image, kulturu i pravidla, podle kterých se veškeré formy prezentace řídí. Formami jsou především webové stránky, vizitky, tištěné materiály, reklamní předměty, vzhled a zařízení prodejny apod. V oblasti webu je to především logo, slogan a celkové grafické ztvárnění.

E-mail: info@espiral.cz